Projektne aktivnosti

 • Prva terminološka radionica održana je 25. travnja 2018. u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje s temama “Uvod u terminologiju”, “Odnos leksikologije i terminologije, te leksikografije i terminografije” i “Javno pretraživanje Strune, konzultiranje terminoloških i ostalih resursa”. Radionicu su vodili suradnici iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Na koncu se razvila rasprava koja je dala odgovor na praktična pitanja.
 • Druga terminološka radionica održana je 25. travnja 2018. u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje s temama „Ontologija i pojmovni sustavi“, „Terminološka definicija“, „Vježba“ i „Priprema korpusa za terminološku obradu“. Radionicu su vodili suradnici iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje koji su na koncu odgovarali na pitanja suradnika.
 • Treća terminološka radionica održana je 10. srpnja 2018. u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje s temama „Dokumentiranje i usklađivanje podataka, napomene i konteksti“, „Načela odabira i tvorbe naziva“. Radionicu su vodili suradnici iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
 • Četvrtu terminološku radionicu Biblion – hrvatsko knjižničarsko nazivlje održala je dr. sc. Maja Lončar u organizaciji Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje za članove projektnog tima 12. studenog 2018. s početkom u 12h u Zagrebu. Tema radionice bila su terminološka pitanja izgradnje strukovnog nazivlja u području knjižničarstva. Razvila se je zanimljiva rasprava.
 • Prvi radni sastanak projektnog tima održan je 10. srpnja 2018. u nastavku 3. radionice. Dogovorene su organizacijske pojedinosti odlaska suradnika na 43. Skupštinu Hrvatskog knjižničarskog društva na kojoj je predviđena diseminacija rezultata rada i upoznavanje široke stručne knjižničarske javnosti s projektom.
 • Drugi radni sastanak projektnog tima održan je 2. listopada 2018. u suradnji s dr. sc. Majom Lončar.
 • Treći radni sastanak Projektnog tima održan je 12. studenog 2018. nakon 4. radionice na kojem su dodatno raspravljena neka organizacijska pitanja.
 • Pregledavanje tekstova obavljeno je za potrebe traženja konteksta pojedinih naziva. Konzultirana je domaća i inozemna literatura. Suradnici su svoj rad organizirali prema potpodručjima knjižničarstva kojima se bave.
 • Pregledavanje informacijskih izvora obavljeno je u srpnju i stvoren je popis dostupan na sučelju Strune. Suradnici su svoj rad organizirali prema potpodručjima knjižničarstva kojima se bave. U ovoj su fazi unosili nazive iz temeljnih priručnika.
 • prof. dr. Daniela Živković i suradnici predstavili su 12. listopada 2018. godine Projekt Hrvatsko knjižničarsko nazivlje – BIBLION na 43. Skupštini Hrvatskog knjižničarskog društva u Opatiji (prezentacija). Znanstveni projekt Hrvatsko knjižničarsko nazivlje dobio je podršku nacionalne strukovne udruge koja će aktivnosti na projektu poticati te o njemu redovito izvještavati putem svojim komunikacijskih kanala.
 • Okrugli stol Hrvatsko knjižnično nazivlje održan je 5. lipnja 2019. godine u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta od 11.30 do 14,30 sati.  Nakon uvodnih riječi voditeljice Projekta prof. dr. D. Živković izlaganja su održali dr. sc. Bruno Nahod, voditelj programa Strune, i dr. sc. Maja Lončar, terminolog iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Kao suradnik na Projektu izlagala je prof. dr. Aleksandra Horvat. Pažnju je posvetila metodologiji rada na Projektu, a posebno izboru vrela kao stručni redaktor većine standarda u izdanju Hrvatskog knjižničarskog društva. Dr. sc. Sanja Brbora prikazala je nekoliko zanimljivih primjera iz svojeg rada na projektu. Skupu je prisustvovalo tridesetak knjižničara iz raznih ustanova koji su postavljali pitanja i raspravljali.
  Prezentacija s okruglog stola
 • Završni sastanak suradnika na projektu održan je nakon Okruglog stola. Sumirani su rezultati i dogovoreno kako okončati rad na Projektu. 
 • Projekt BiBLION završio je izradom Rječnika hrvatskoga knjižničarskog nazivlja u kojem je uvršteno oko 2030 obrađenih knjižničarskih naziva. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje omogućio je 2022. godine pristup javnosti  Rječniku hrvatskoga knjižničarskog nazivlja u terminološkoj bazi Struna http://struna.ihjj.hr.
 • Rječnik hrvatskoga knjižničarskog nazivlja objavljen je u izdanju Hrvatske sveučilišne naklade 2022. godine u tiskanom izdanju te donosi 2034 natuknice (naziva) stručne knjižničarske terminologije.