Projektne aktivnosti

  1. Prva terminološka radionica održana je 25. 4. 2018. u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje s temama “Uvod u terminologiju”, “Odnos leksikologije i terminologije, te leksikografije i terminografije” i “Javno pretraživanje Strune, konzultiranje terminoloških i ostalih resursa”. Radionicu su vodili suradnici iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Na koncu se razvila rasprava koja je dala odgovor na praktična pitanja.
  2. Druga terminološka radionica održana je 25. 4. 2018. u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje s temama „Ontologija i pojmovni sustavi“, „Terminološka definicija“, „Vježba“ i „Priprema korpusa za terminološku obradu“. Radionicu su vodili suradnici iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje koji su na koncu odgovarali na pitanja suradnika.
  3. Treća terminološka radionica održana je 10. 7. 2018. u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje s temama „Dokumentiranje i usklađivanje podataka, napomene i konteksti“, „Načela odabira i tvorbe naziva“. Radionicu su vodili suradnici iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
  4. Drugi radni sastanak projektnog tima održan je 2. 10. 2018. u suradnji s dr. sc. Majom Lončar.
  5. Prvi radni sastanak projektnog tima održan je 10. 7. 2018. u nastavku 3. radionice. Dogovorene su organizacijske pojedinosti odlaska suradnika na 43. Skupštinu Hrvatskog knjižničarskog društva na kojoj je predviđena diseminacija rezultata rada i upoznavanje široke stručne knjižničarske javnosti s projektom.
  6. Pregledavanje tekstova obavljeno je za potrebe traženja konteksta pojedinih naziva. Konzultirana je domaća i inozemna literatura. Suradnici su svoj rad organizirali prema potpodručjima knjižničarstva kojima se bave.
  7. Pregledavanje informacijskih izvora obavljeno je u srpnju i stvoren je popis dostupan na sučelju Strune. Suradnici su svoj rad organizirali prema potpodručjima knjižničarstva kojima se bave. U ovoj su fazi unosili nazive iz temeljnih priručnika.
  8. prof. dr. Daniela Živković i suradnici predstavili su 12.10.2018. godine Projekt Hrvatsko knjižničarsko nazivlje – BIBLION na 43. Skupštini Hrvatskog knjižničarskog društva u Opatiji (prezentacija). Znanstveni projekt Hrvatsko knjižničarsko nazivlje dobio je podršku nacionalne strukovne udruge koja će aktivnosti na projektu poticati te o njemu redovito izvještavati putem svojim komunikacijskih kanala.