Projektne aktivnosti

  1. Prva terminološka radionica održana je 25. travnja 2018. u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje s temama “Uvod u terminologiju”, “Odnos leksikologije i terminologije, te leksikografije i terminografije” i “Javno pretraživanje Strune, konzultiranje terminoloških i ostalih resursa”. Radionicu su vodili suradnici iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Na koncu se razvila rasprava koja je dala odgovor na praktična pitanja.
  2. Druga terminološka radionica održana je 25. travnja 2018. u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje s temama „Ontologija i pojmovni sustavi“, „Terminološka definicija“, „Vježba“ i „Priprema korpusa za terminološku obradu“. Radionicu su vodili suradnici iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje koji su na koncu odgovarali na pitanja suradnika.
  3. Treća terminološka radionica održana je 10. srpnja 2018. u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje s temama „Dokumentiranje i usklađivanje podataka, napomene i konteksti“, „Načela odabira i tvorbe naziva“. Radionicu su vodili suradnici iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
  4. Četvrtu terminološku radionicu Biblion – hrvatsko knjižničarsko nazivlje održala je dr. sc. Maja Lončar u organizaciji Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje za članove projektnog tima 12. studenog 2018. s početkom u 12h u Zagrebu. Tema radionice bila su terminološka pitanja izgradnje strukovnog nazivlja u području knjižničarstva. Razvila se je zanimljiva rasprava.
  5. Prvi radni sastanak projektnog tima održan je 10. srpnja 2018. u nastavku 3. radionice. Dogovorene su organizacijske pojedinosti odlaska suradnika na 43. Skupštinu Hrvatskog knjižničarskog društva na kojoj je predviđena diseminacija rezultata rada i upoznavanje široke stručne knjižničarske javnosti s projektom.
  6. Drugi radni sastanak projektnog tima održan je 2. listopada 2018. u suradnji s dr. sc. Majom Lončar.
  7. Treći radni sastanak Projektnog tima održan je 12. studenog 2018. nakon 4. radionice na kojem su dodatno raspravljena neka organizacijska pitanja.
  8. Pregledavanje tekstova obavljeno je za potrebe traženja konteksta pojedinih naziva. Konzultirana je domaća i inozemna literatura. Suradnici su svoj rad organizirali prema potpodručjima knjižničarstva kojima se bave.
  9. Pregledavanje informacijskih izvora obavljeno je u srpnju i stvoren je popis dostupan na sučelju Strune. Suradnici su svoj rad organizirali prema potpodručjima knjižničarstva kojima se bave. U ovoj su fazi unosili nazive iz temeljnih priručnika.
  10. prof. dr. Daniela Živković i suradnici predstavili su 12. listopada 2018. godine Projekt Hrvatsko knjižničarsko nazivlje – BIBLION na 43. Skupštini Hrvatskog knjižničarskog društva u Opatiji (prezentacija). Znanstveni projekt Hrvatsko knjižničarsko nazivlje dobio je podršku nacionalne strukovne udruge koja će aktivnosti na projektu poticati te o njemu redovito izvještavati putem svojim komunikacijskih kanala.