Više o projektu

Projektom BIBLION predviđa se usustaviti knjižničarsko nazivlje i  obraditi oko 1500 temeljnih naziva. Suradnici na projektu će zajedno sa suradnicima terminolozima iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje obraditi pojmove iz različitih područja knjižničarstva.

Temeljni je cilj projekta izgradnja sustava hrvatskoga knjižničarskog nazivlja,  što bi u konačnici trebalo rezultirati e-rječnikom knjižničarskoga nazivlja, odnosno zbirkom knjižničarskog nazivlja unutar šire Strunine terminološke baze. Time bi se pridonijelo boljoj i preciznijoj komunikaciji unutar knjižničarske struke, ali i sporazumijevanju između srodnih struka, olakšao bi se nastavni proces, prevođenje stručne literature, te istodobno knjižničarsko nazivlje približilo zainteresiranoj javnosti. Uvelike bi se olakšao posao uredništva stručnog časopisa i stručnih izdanja koja, pri procjenjivanju o objavi pojedinog teksta, vode računa i o korištenju odgovarajućeg stručnog nazivlja. Knjižničarska je struka jedna od najizloženijih novoj informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji i zato je stalno prisiljena usvajati novo nazivlje, a često ga i odgovarajuće prilagoditi domaćim prilikama i uvjetima. Zato je ovaj projekt prilika da se postojeće nazivlje osuvremeni i stvori novo u konzultaciji s jezikoslovcima uzimajući u obzir dosadašnje terminološke aktivnosti.

Članovi ovoga projektnog tima imaju različite kompetencije koje će moći pridonijeti ostvarivanju cjelovitog projekta. Voditeljica Projekta je izv. prof. dr. sc. Daniela Živković, a suradnice su dr. sc. Sanja Brbora, Rajka Gjurković Govorčin dipl. bibl.,  prof. dr. sc. Aleksandra Horvat, mr. sc. Jelica Leščić, dr. sc. Maja Lončar, dr. sc. Dijana Machala, dr. sc. Marina Mihalić, dr. sc. Breza Šalamon-Cindori i dr. sc. Maja Živko.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ustanova je koja nosi projekt.

O projektu ukratko:

  • Natječaj HRZZ-a „Izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja” (Struna-09-2017)
  • Trajanje projekta 28. 2. 2018. – 27. 8. 2019.
  • Cilj: e-rječnik knjižničarskoga nazivlja od 1.500 naziva
  • Deset suradnika
  • Administrativni posao Filozofski fakultet u Zagrebu
  • Četiri radionice – IHJJ
  • Radni sastanci projektnog tima
  • Diseminacija rezultata
  • 43. Skupština HKD-a, Okrugli stol Predstavljanje projekta – prezentacija
  • Okrugli stol o hrvatskom knjižničarskom nazivlju, Zagreb, 2019.